Miasto i Gmina Końskie

szukaj >
Rodzaj gminy:

Gmina miejsko-wiejska

ADRES:

 Ul. Partyzantów 1,  26-200 Końskie

KONTAKT:

http://www.umkonskie.pl

centrala

 tel.  (41) 3723249
 fax. (41) 3722955

BURMISTRZ MIASTA I GMINY:

 Michał Cichocki

Z-CA BURMISTRZA:

 Krzysztof Jasiński

Z-CA BURMISTRZA:

 Jacek Matera

SEKRETARZ MIASTA I GMINY:

 Emilia Kupis

SKARBNIK MIASTA I GMINY:

 Beata Lis

 

Urząd pracuje od poniedziałku do piątku

         w godz. 7.30 - 15.30.

W sprawach indywidualnych interesantów przyjmują:

Burmistrz - wtorek w godz. 13.30 - 15.30.

Z-ca - poniedziałek w godz. 13.30 - 15.30.

Z-ca - piątek w godz. 13.30 -15.30.

W ramach skarg i wniosków:

Burmistrz - środa w godz. 15.30 - 17.30.

 

NIP: 658-00-03-543

REGON: 000523732

Numer rachunku bankowego

UMiG Końskie:

41 1240 4416 1111 0000 4957 0265

Bank PEKAO SA


Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/08/18 11:26:32
Redaktor: Administrator