Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Staropolski Związek Gmin i Miast

Uchwała Nr 3 /2011 Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.  więcej >


UCHWAŁA NR III/13/2011 STAROPOLSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I MIAST z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok  więcej >


UCHWAŁA NR III/12/2011 ZGROMADZENIA STAROPOLSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I MIAST z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2010 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr III/11/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.  więcej >


UCHWAŁA Nr II/ 10/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: wysokości wpłaty przez gminy środków finansowych na realizację Programu EKOLOG-7 w 2011 roku.  więcej >


UCHWAŁA Nr II/9/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast.  więcej >


Uchwała Nr I/8/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2011 rok  więcej >


Uchwała Nr I/7/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2011-2014.  więcej >


UCHWAŁA Nr I/6/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 20 stycznia 2011 r. sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2011 rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr I/5/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Staropolskiego Związku Gmin i Miast.  więcej >


UCHWAŁA Nr I/4/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: wyboru członka Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast.  więcej >


UCHWAŁA Nr I/3/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast.  więcej >


UCHWAŁA Nr I/2/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast.  więcej >


UCHWAŁA Nr I/1/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast  więcej >


Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z 2010 roku  więcej >


UCHWAŁA Nr 13/09 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 9 grudnia 2009 r. sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 12/09 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2009 rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr 11/09 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w uchwale Nr 3/09 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast  więcej >


UCHWAŁA NR 10/2009 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2009rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr 4/09 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich w sprawie: wdrożenia „Regulaminu Organizacyjnego Biura Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich“.  więcej >


UCHWAŁA Nr 3/09 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast.  więcej >


UCHWAŁA Nr 2/09 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich za 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 1/09 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 30 marca 2009r. w sprawie: realizacji w 2009 roku programu „Ekolog 5”  więcej >


UCHWAŁA Nr 11/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 10/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2009 r.  więcej >


UCHWAŁA NR 9/08 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2008rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr 8/08 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 12 września 2008r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 10/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA NR 7/08 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 28 kwietnia 2008r w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2008rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr 6/08 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 28 kwietnia 2008r. sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich za 2007 rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr 5/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu SZGiM oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  więcej >


UCHWAŁA Nr 4/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia wpłaty na realizację programu „Ekolog-4" w 2008 roku  więcej >


UCHWAŁA Nr 3/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: wdrożenia programu „Ekolog-4"  więcej >


UCHWAŁA Nr 2/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2008 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr 1/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zgromadzenia SZGiM Nr 14/2007 z dnia 27 grudnia 2007roku w sprawie uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2008 r.  więcej >


Uchwała Nr 14/2007 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2008 r.  więcej >


UCHWAŁA NR 13/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2007r.  więcej >


UCHWAŁA Nr 12/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 7/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie wdrożenia programu „ Ekolog - 3"  więcej >


UCHWAŁA Nr 11/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2007 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr 10/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 18 maja 2007r. w sprawie: zmian w Statucie Staropolskiego Związku Gmin i Miasta z siedzibą w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr 9/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 18 maja 2007r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2007r.  więcej >


UCHWAŁA Nr 8/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 18 maja 2007r. w sprawie: trybu przekazania pr zez Gminy – członków Staropolskiego Związku Gmin i Miast kwot przeznaczonych na realizację programu „Ekolog 3„.  więcej >


UCHWAŁA Nr 7/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie: wdrożenia programu „ Ekolog – 3”.  więcej >


UCHWAŁA Nr 6/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania Skarbnika Związku (Głównego Księgowego) w Staropolskim Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr 5/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich za 2006 rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr 4/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 23 marca 2007r. w sprawie: ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej dla poszczególnych członków Związku.  więcej >


UCHWAŁA Nr 3/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2007 rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr 2/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr 1/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: odwołania Skarbnika Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr 6/06 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 25 maja 2006r.  więcej >


UCHWAŁA Nr 5/06 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 25 maja 2006r. w sprawie: trybu przekazania przez Gminy – członków Staropolskiego Związku Gmin i Miast kwot przeznaczonych na realizację programu „Ekolog – BIS”.  więcej >


UCHWAŁA Nr 4/06 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 27 marca 2006r. w sprawie: wdrożenia programu „Ekolog – BIS”.  więcej >


UCHWAŁA Nr 3/06 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 27 marca 2006r. w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2006 rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr 2/06 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 27 marca 2006r. w sprawie: wysokości składki członkowskiej w Staropolskim Związku Gmin i Miast na 2006 rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr 1/06 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 27 marca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich za 2005 rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr 11/05 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 14 września 2005r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2005 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr 10/05 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 14 września 2005r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za I półrocze 2005 roku.  więcej >


UCHWAŁA Nr 9/05 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 17 maja 2005r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2005 rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr 8/05 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 17 maja 2005r. w sprawie: trybu przekazania przez Gminy – członków Staropolskiego Związku Gmin i Miast kwot przeznaczonych na realizację programu „Ekolog”.  więcej >


UCHWAŁA Nr 7/05 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 17 maja 2005r. w sprawie: powołania Skarbnika Związku (Głównego Księgowego) w Staropolskim Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.  więcej >


Władze Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich  więcej >


Statut Międzygminnego Związku pod nazwą Staropolski Związek Miast i Gmin  więcej >


Uchwała Nr 6/05 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie: wdrożenia programu "Ekolog".  więcej >


Uchwała Nr 5/05 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 4/05 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie: określenia wysokości kwoty do której Zarząd SZGiM może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.  więcej >


Uchwała Nr 3/05 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie: wdrożenia "Regulaminu Obrad Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast".  więcej >


Uchwała Nr 2/05 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej dla poszczególnych członków Związku.  więcej >


Uchwała Nr 1/05 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie: wdrożenia „Regulaminu Komisji Rewizyjnej przy Staropolskim Związku Gmin i Miast”.  więcej >


Protokół z posiedzenia Konwentu Wójtów i Burmistrzów w dniu 15 marca 2004 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/09/14 14:15:29
Redaktor: Administrator