Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 8/08

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich

z dnia 12 września 2008r.

 

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 10/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.

 

Na podstawie par. 10 pkt. 11 Statutu SZGiM uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr 10/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 09:59:46
Redaktor: Administrator