Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Informacje i ogłoszeniaStwórz plac zabaw dla naszego miasta. Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na Opracowanie Koncepcji Urbanistyczno – Architektonicznej pn. „Ogródek Jordanowski” – Miejsce Zabawy i Rekreacji dla dzieci i młodzieży  więcej >


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  więcej >


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  więcej >


Ogłoszenie – Wykaz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczononych do dzierżawy.  więcej >


OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w mieście Końskie  więcej >


OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Końskie  więcej >


OGŁOSZENIE przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych z możliwością przekwalifikowania na lokale użytkowe położonych w Końskich przy ul. Warszawskiej 4  więcej >


OGŁOSZENIE przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych z możliwością przekwalifikowania na lokale użytkowe, położonych w Końskich przy ul. Warszawskiej 4  więcej >


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  więcej >


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  więcej >


OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Końskie przy ulicy Kiepury, przeznaczonej pod parking całodobowy.  więcej >


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  więcej >


OBWIESZCZENIE O PONOWNMYM UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA  więcej >


OBWIESZCZENIE STAROSTY KONECKIEGO z dn. 30.03.2012 r.  więcej >


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  więcej >


WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dotyczący przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ul. Piłsudskiego 44  więcej >


OGŁOSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Młynek Nieświński gm. Końskie.  więcej >


Ogłoszenie – Wykaz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego.  więcej >


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  więcej >


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 19.03.2012 r.  więcej >


OBWIESZCZENIE STAROSTY KONECKIEGO Z dnia 09.03.2012 r.  więcej >


WYKAZ lokali mieszkalnych z możliwością przekwalifikowania na lokale użytkowe przeznaczonych do sprzedaży położonych w Końskich przy ul. Warszawskiej 4  więcej >


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  więcej >


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  więcej >


Informacja o przyznanych stypendiach  więcej >


Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Końskich przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców marzec 2012 r.  więcej >


OBWIESZCZENIE STAROSTY KONECKIEGO Z DN. 27.02.2012r.  więcej >


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU REFERENT W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM  więcej >


OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2012 r.  więcej >


OBWIESZCZENIE STAROSTY KONECKIEGO  więcej >


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE  więcej >


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 20 lutego 2012 roku  więcej >


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  więcej >


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Końskie o nabórze kandydatów na członków komisji konkursowych  więcej >


O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY KONECKIEGO  więcej >


OGŁOSZENIE przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ul. Pocztowej 2/1 z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych i działce gruntu pod budynkiem  więcej >


Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Końskich przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców luty 2012 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/05/17 13:25:24
Redaktor: Administrator