Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

                         

Znak: RGG.6845.60 .2011.MS                                                                                                       

                                                                                                         Końskie  26.03. 2012 r.

 

Ogłoszenie – Wykaz

 

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

z dnia 26 marca 2012 roku

 

 

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 675 ze zmianami/, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości, na 21 dni wykaz nieruchomości, położonych na terenie gminy Końskie przeznaczonej do wydzierżawienia  w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

l.p

położenie

Nr dz.

Pow.ha

Przeznaczenie

Minimalna miesięczna stawka czynszu w zł

Czas trwania umowy

 1

m. Końskie ul. Kiepury

Części  działek: 6251/1,5047/2,6254

 0.39

Istniejący parking całodobowy.

    3.510,00

 10 lata

 

 

 

Szczegółowych informacji o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pokój nr 17, tel.   ( 041-372-34-09 )

  

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/03/27 08:36:18
Redaktor: Administrator