Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Znak: RGG.6840.06.2012.IG                                             Końskie, dnia 15.05.2012 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje  do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości położonych w Końskich, stanowiących własność Gminy Końskie przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działek

Pow. działek

Dokument

własności

Opis nieruchomości

Cena

nieruchomości  wraz

z podatkiem  VAT

1.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/130

0,2100 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowy-zachód – północny-wschód z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 35,30 m.

189.420,00 zł

2.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/131

0,1905 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowy-zachód    północny-wschód z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, szerokość linii frontu 34,40 m.

184.500,00 zł

3.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/132

0,1680 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowy-zachód – północny-wschód z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, szerokość linii frontu 34,70 m.

162.360,00 zł

4.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/133

0,1835 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie pięcioboku, układ południowy-zachód – północny-wschód z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, szerokość linii frontu 51,00 m, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania, związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

161.130,00 zł

5.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/136

0,1817 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowo- północny
z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 40,90 m, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania, związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

152.520,00 zł

6.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/139

0,1862 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowo- północny
z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 30,00 m, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania, związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

153.750,00 zł

7.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/140

0,2307 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowo- północny
z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 28,00 m, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania, związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

179.580,00 zł

8.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/141

0,2110 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowy-zachód  -   północny-wschód z lekkim spadkiem w kierunku północno-wschodnim, szerokość linii frontu 29,30 m, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania, związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

151.290,00 zł

9.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/143

0,1989 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowy-zachód  -   północny-wschód, teren w miarę równy, płaski, szerokość linii frontu 35,00 m, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania, związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

157.440,00 zł

10.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/144

0,1951 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowy-zachód  -   północny-wschód, teren w miarę równy, płaski, szerokość linii frontu 41,30 m, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania, związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

172.200,00 zł

11.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/145

0,2979 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie wieloboku, układ południowy-zachód  -   północny-wschód, północno-wschodnia część działki ze znacznym obniżeniem terenu w kierunku cieku wodnego – teren podmokły, zakrzaczony i zadrzewiony (olchy), szerokość linii frontu 39,20 m.

227.550,00 zł

12.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/146

0,3004 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie wieloboku, układ południowy-zachód  -   północny-wschód, północno-wschodnia część działki ze znacznym obniżeniem terenu w kierunku cieku wodnego – teren podmokły, zakrzaczony i zadrzewiony (olchy), szerokość linii frontu 24,50 m.

230.010,00 zł

13.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/147

0,2091 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie wieloboku, układ południowy-zachód  -   północny-wschód, północno-wschodnia część działki ze znacznym obniżeniem terenu w kierunku cieku wodnego – teren podmokły, zakrzaczony i zadrzewiony (olchy), szerokość linii frontu 30,10 m.

159.900,00 zł

14.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/148

0,2072 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie wieloboku, układ zachodnio-wschodni, północno-wschodnia część działki ze znacznym obniżeniem terenu w kierunku cieku wodnego – teren podmokły, zakrzaczony i zadrzewiony (olchy), szerokość linii frontu 30,30 m.

158.670,00 zł

15.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/149

0,2343 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie wieloboku, układ południowy-zachód  -   północny-wschód, z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 61,80 m.

211.560,00 zł

16.

Końskie

pomiędzy ulicą Południowąa Izabelowską

3141/152

0,2208 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie wieloboku, układ południowy-zachód  -   północny-wschód, teren w miarę równy, płaski, szerokość linii frontu 53,30 m.

199.260,00 zł

17.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/158

0,1692 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowo- północny, ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim,  szerokość linii frontu 25,40 m.

163.590,00 zł

18.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/160

0,1574 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie pięcioboku, układ południowo- północny, ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim, szerokość linii frontu 33,10 m.

152.520,00 zł

19.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/161

0,1262 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie pięcioboku, układ północno- południowy, ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim, szerokość linii frontu 44,40 m.

121.770,00 zł

20.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/162

0,1314 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowo- północny,
ze spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 41,00 m.

126.690,00 zł

21.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/164

0,1402 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie wieloboku, układ północno- południowy, ze spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 39,60 m.

135.300,00 zł

22.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/165

0,1256 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ północno- południowy, 
z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 44,00 m.

121.770,00 zł

23.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/168

0,1579 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowo- północny, teren w miarę równy, płaski, szerokość linii frontu 36,80 m, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania, związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

138.990,00 zł

24.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/169

0,1765 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie pięcioboku, układ północny- wschód  -  południowy-zachód, z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, szerokość linii frontu 55,90 m.

170.970,00 zł

25.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/170

0,1624 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowo- północny, teren w miarę równy, płaski, szerokość linii frontu 31,90 m.

157.440,00 zł

26.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/172

0,2598 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ południowo- północny, teren w miarę równy, płaski, szerokość linii frontu 37,00 m.

233.700,00 zł

27.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/173

0,2211 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ północno- południowy,
z lekkim spadkiem w kierunku północno-wschodnim, szerokość linii frontu 32,70 m.

199.260,00 zł

28.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/175

0,1330 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach granic c.a.: północna 40,50m, południowa 41,00m, wschodnia 33,50m i zachodnia 32,00m.

164.820,00 zł

29.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/178

0,1332 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie sześciokąta o wymiarach granic c.a.: północna 43,00m, południowa 48,00m, wschodnia 19,50m i zachodnia 30,00. Przy południowej granicy działki znajduje się podwójny słup energetyczny i biegnie linia średniego napięcia – tworząc strefę ograniczonego użytkowania (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

146.370,00 zł

30.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/179

0,1513 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie sześciokąta o wymiarach granic c.a.: północna 48,00m, południowa 45,00m, wschodnia 43,00m i zachodnia 25,00m. Część działki przy  granicy północnej znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania, związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia  (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

173.430,00 zł

31.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/180

0,1915 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ północno-południowy z lekkim spadkiem w kierunku północno-wschodnim, szerokość linii frontu 41,30 m, przy południowej granicy działki – wysoka skarpa, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania, związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

174.660,00 zł

32.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową
 a Izabelowską

3141/181

0,2437 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie pięcioboku, układ północno-południowy, z lekkim spadkiem w kierunku północno-wschodnim, szerokość linii frontu 37,30m, przy południowej granicy działki – wysoka skarpa,

część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego  napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

207.870,00 zł

33.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/182

0,2750 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ północno-południowy, z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 33,90m, przy południowej granicy działki – wysoka skarpa, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego  napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

246.000,00 zł

34.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/183

0,2904 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ północno- południowy,
z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 33,90 m.

261.990,00 zł

35.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/184

0,3441 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ północno- południowy,
z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 39,30 m.

309.960,00 zł

36.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/185

0,3951 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie wieloboku, układ północno- południowy, z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 42,50 m.

355.470,00 zł

37.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/186

0,2038 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ północno- południowy,
z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 28,70 m.

183.270,00 zł

38.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/190

0,2355 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie czworoboku, układ północny-wschód  -  południowy-zachód, z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, szerokość linii frontu 49,80 m.

211.560,00 zł

39.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/191

0,2025 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie wieloboku, układ północny-wschód  -  południowy-zachód, z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, szerokość linii frontu 59,90 m.

182.040,00 zł

40.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/192

0,2407 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie pięcioboku, układ południowy-wschód  -  północny-zachód, z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, szerokość linii frontu 45,80 m.

216.480,00 zł

41.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/193

0,1760 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie pięcioboku, układ północno-południowy, z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 51,00 m.

170.970,00 zł

42.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/194

0,2645 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie pięcioboku, układ zachodnio-wschodni, z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 39,30 m.

238.620,00 zł

43.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

 

3141/195

0,3018 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie wieloboku, układ północno-południowy, z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 41,70m, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego  napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

268.140,00 zł

44.

Końskie

pomiędzy ulicą Południową a Izabelowską

3141/196

0,2704 ha

KI1K/00029124/0

Działka w kształcie wieloboku, układ północno-południowy, z lekkim spadkiem w kierunku północnym, szerokość linii frontu 53,00m, część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania związanej z przebiegiem linii energetycznej średniego  napięcia (zakaz zabudowy i sadzenia drzew).

202.950,00 zł

 

    

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ul. Browarnej, Izabelowskiej, osiedla mieszkaniowego Jana Pawła II, ul. Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa, zatwierdzonego Uchwałą  Nr L/370/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. poprzedni właściciele, ich spadkobiercy oraz inne osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów) nabywają  nieruchomość za cenę równą jej wartości, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości  w terminie sześciu tygodni tj. do dnia  27  czerwca 2012 roku.  

 

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. do dnia 21 czerwca 2012 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w budynku przy ulicy Partyzantów 1 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wykazie została ogłoszona  w prasie lokalnej.

  

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, pokój nr 16, tel. 41/372-32-49 wew. 116.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/05/17 09:01:38
Redaktor: Administrator