Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Znak: RGG.682.5.2011-2012.MB                      Końskie, dnia 11.05.2012  r.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wynajmu położonych w Końskich, stanowiących własność Gminy Końskie.

 

Położenie nieruchomości

Pow. budynku przeznaczonego do wynajmu

Dokument własności

Rodzaj nieruchomości

Czynsz miesięczny
z podatkiem VAT

Czas trwania umowy

Końskie ul. Piłsudskiego 44

35,74 m²

KI1K

/00000049/1

Część budynku gospodarczego o pow. 35,74 m² z przeznaczeniem pod garaż

2,50 zł + VAT

Okres do 3 lat od dnia podpisania umowy

Obecnie część powyższa część budynku jest już przedmiotem najmu.

Sporządzenie niniejszego wykazu wynika z art. 35 ust 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami /DZ.U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 ze zm/ .

Gmina Końskie zastrzega sobie prawo podwyższania czynszu w trakcie trwania umowy.

Szczegółowe warunki wynajmu zostaną  zawarte w umowie.

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. do dnia 1 czerwca 2012 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w budynku przy ulicy Partyzantów 1 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wykazie została ogłoszona w prasie lokalnej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/05/17 09:05:13
Redaktor: Administrator