Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Znak:RGG. 6845.68 .2011 r. MS.                                                   Końskie 14.05.2012

 

Ogłoszenie – Wykaz

 

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

z dnia 14 maja  2012 roku

 

 

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczononych do dzierżawy.

 

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz 651 ze zmianami/, Burmistrz Miasta       i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości, na 21 dni wykaz nieruchomości, położonych na terenie gminy Końskie przeznaczonej do wydzierżawienia:

 

 

l.p

położenie

Nr dz.

Pow. ha

Przeznaczenie

Roczna stawka czynszu- wartość  kwintala pszenicy

Czas trwania umowy

 1

Trzemoszna

215

1.00

rola

      1q

3 lata

2

Sielpia Wielka

73/6

4.87

Bz, pole namiotowe

4.870,00 złotych

3 lata

 

 

 

Szczegółowych informacji o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pokój nr 17, tel.              ( 041-372-34-09 )

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/05/15 12:18:54
Redaktor: Administrator