Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

                                                                                         Końskie, dn. 29.02.2012r.

 

 

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU

 

 

 

REFERENT W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

 

            Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy wybrana została Pani

 

 

                 Nazwisko i Imię                                                 Miejsce zamieszkania

 

                 Banasik Marlena                                          Końskie, ul. Żużlowa 24

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Marlena Banasik spełniła wymogi formalne oraz w wyniku zadanych 10 pytań konkursowych zdobyła największą ilość punktów.

 

 

 

 

                                                                              29.02.2012r. Ewa Czechowska

                                                                               ....................................................

                                                                             (data i podpis Przewodniczącego Zespołu)

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/02/29 08:23:53
Redaktor: Administrator