Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Znak: BP.6740.98.1.2011.KC

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KONECKIEGO

z dn. 30.03.2012 r.

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (J.t. Dz. U. Nr 193 z 2008 r.

poz. 1194) oraz art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego

(J.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Starosta Konecki

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie działającego przez pełnomocnika P. Andrzeja Lendziona ul. Młodej Polski 10/16, 20-863 Lublin z dnia 02.03.2012 r. uzupełnionego w dniu 20.03.2012 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych pn. „Budowa ulicy Zielonej w Końskich”

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej – klasy Z od kilometra 0+988,944 do kilometra 1+508,86, obejmująca budowę następujących obiektów:

·         jezdnię o nawierzchni bitumicznej,

·         ścieżki rowerowe z kostki betonowej bezfazowej

·         chodniki z kostki betonowej

·         plac do zawracania z kostki betonowej

·         zjazdy publiczne i indywidualne z kostki betonowej

·         zatoki autobusowe z nawierzchnią z kostki betonowej

oraz budowa oświetlenia drogowego  i kanału deszczowego wraz z wylotem do rowu

 

Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje nieruchomości przeznaczone w całości pod wnioskowaną budowę drogi

-        obręb 3 jednostka ewidencyjna Końskie miasto: 1075

-        obręb 8 Dyszów, jednostka ewidencyjna Końskie obszar wiejski: 215

 

Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje nieruchomości ulegające podziałowi w liniach rozgraniczających oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

-        w obrębie 3, jednostka ewidencyjna Końskie - miasto: 6272/4 (6272/13, 6272/12), 6290 (6290/1, 6290/2), 6288/1 (6288/5, 6288/6, 6288/7), 1124/5 (1124/7, 1124/6), 1126/7 (1126/8, 1126/9), 1099 (1099/1, 1099/2), 1098/1 (1098/5, 1098/6), 1097/1 (1097/6, 1097/7), 1096/3 (1096/7, 1096/8), 1096/1 (1096/9, 1096/10), 1095 (1095/1, 1095/2), 1072/2 (1072/4, 1072/5, 1072/3), 1042/6 (1042/10, 1042/11), 1042/5 (1042/12, 1042/13), 1042/3 (1042/14, 1042/15), 1071 (1071/1, 1071/2), 1070 (1070/1, 1070/2), 1069 (1069/1, 1069/2), 1068 (1068/1, 1068/2), 1067 (1067/1, 1067/2), 1066 (1066/1, 1066/2), 1065 (1065/1, 1065/2), 1064 (1064/1, 1064/2), 1063 (1063/1, 1063/2), 1062 (1062/1, 1062/2), 1061 (1061/1, 1061/2), 1060 (1060/1, 1060/2), 1059 (1059/1, 1059/2), 1058 (1058/1, 1058/2), 1057 (1057/1, 1057/2), 1056 (1056/1, 1056/2), 1055 (1055/1, 1055/2), 1054 (1054/1, 1054/2), 1053 (1053/1, 1053/2),

-        w obrębie 8 Dyszów, jednostka ewidencyjna Końskie obszar wiejski: 264 (264/1, 264/2), 263 (263/1, 263/2), 262 (262/1, 262/2), 261 (261/1, 261/2), 260 (260/1, 260/2), 259 (259/1, 259/2), 294 (294/1, 294/2), 293 (293/1, 293/2), 291 (291/1, 291/2), 290 (290/1, 290/2), 289 (289/1, 289/2), 288 (288/1, 288/2), 286 (286/1, 286/2), 283 (283/1, 283/2),

 

Działki przeznaczone pod przebudowę dróg

-        obręb nr 3, jednostka ewidencyjna Końskie miasto: 6272/4 (6272/13, 6272/12),

-        obręb nr 8 Dyszów, jednostka ewidencyjna Końskie obszar wiejski: 215

 

Działki przeznaczone pod przebudowę kabli i kanalizacji telefonicznej TP SA

-        w obrębie 3, jednostka ewidencyjna Końskie miasto: 1042/3 (1042/14, 1042/15), 1053 (1053/1, 1053/2), 1054 (1054/1, 1054/2), 1055 (1055/1, 1055/2), 1056 (1056/1, 1056/2), 1057 (1057/1, 1057/2), 1058 (1058/1, 1058/2), 1059 (1059/1, 1059/2), 1060 (1060/1, 1060/2), 1061 (1061/1, 1061/2), 1062 (1062/1, 1062/2), 1063 (1063/1, 1063/2), 1064 (1064/1, 1064/2), 1065 (1065/1, 1065/2), 1066 (1066/1, 1066/2), 1067 (1067/1, 1067/2), 1068 (1068/1, 1068/2), 1069 (1069/1, 1069/2), 1070 (1070/1, 1070/2), 1071 (1071/1, 1071/2), 1080/1

Działki przeznaczone pod przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia

-        obręb 3, jednostka ewidencyjna Końskie miasto: 1056 (1056/1, 1056/2), 1057 (1057/1, 1057/2), 1058 (1058/1, 1058/2), 1059 (1059/1, 1059/2), 1060 (1060/1, 1060/2), 1062 (1062/1, 1062/2), 1063 (1063/1, 1063/2), 1064 (1064/1, 1064/2), 1065 (1065/1, 1065/2), 1066 (1066/1, 1066/2), 1083/1, 1084, 1085, 1087, 1089, 1090/1, 1091, 1092

-        obręb 8 Dyszów, jednostka ewidencyjna Końskie obszar wiejski: 262 (262/1, 262/2), 263 (263/1, 263/2), 264 (264/1, 264/2)

Działki pod przebudowę wodociągu:

-        obręb 3, jednostka ewidencyjna Końskie miasto: 1054 (1054/1, 1054/2), 1059 (1059/1, 1059/2), 1087

Działki pod przebudowę urządzeń energetycznych firmy FANSULD odlewnia żeliwa s.j.:

-        obręb 3, jednostka ewidencyjna Końskie miasto: 1061 (1061/1, 1061/2), 1062 (1062/1, 1062/2), 1063 (1063/1, 1063/2), 1064 (1064/1, 1064/2), 1065 (1065/1, 1065/2), 1066 (1066/1, 1066/2), 1067 (1067/1, 1067/2), 1068 (1068/1, 1068/2), 1087, 1089

Działki pod przebudowę kabla energetycznego firmy Odlewnia żeliwa Struzik-Korzeniewscy s.c.

-        obręb 3, jednostka ewidencyjna Końskie miasto: 1054 (1054/1, 1054/2), 1055 (1055/1, 1055/2)

-        przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi

-        w nawiasie podano numery działek po podziale

-        pogrubionym drukiem zaznaczono numery działek przeznaczonych pod inwestycję,

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/04/02 14:11:59
Redaktor: Administrator