Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Znak:RGG. 6845. 04 .2012.MS                                                                                                      

                                                                                  Końskie 20.02.2012 rok.

 

Ogłoszenie

 

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

z dnia 20  lutego 2012 roku

 

 

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 675 ze zmianami/, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni tj. od 20.02.2012 roku do 11.03.2012 r.   wykaz nieruchomości, położonych na terenie gminy Końskie przeznaczonej do wydzierżawienia:

 

 

l.p

położenie

Nr dz.

Pow. m²

Przeznaczenie

Minimalna roczna stawka czynszu w zł

Czas trwania umowy

 1

m. Końskie obr. 1

965/1

1019

Zaplecze na potrzeby robót budowy obwodnicy na dr woj. Nr 728

     

12.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

2

m. Końskie obr. 1

965/2

1094

 

 

 

3

m. Końskie obr. 1

966

4442

 

4

m. Końskie obr. 1

967

1603

 

5

m. Końskie obr. 1

968

1020

 

6

m. Końskie obr. 1

969

1622

 

 

razem

 

10800

 

5.000,00

 

 

Wieś Kornica

 

 

Zaplecze budowy na potrzeby  budowy  infrastruktury technicznej

 

12.03.2012 r do 15.09. 2912 r.

7

Wieś Kornica

Część dz. 252/3,257/2, 258,262/2,263

5320

2.500,00

 

Szczegółowych informacji o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pokój nr 17, tel.   ( 041-372-34-09 )

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/02/21 13:16:58
Redaktor: Administrator