Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Końskich przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

luty 2012 r.

 

 

l.p.

Położenie nieruchomości

Powierzchnia  działki

Powierzchnia lokalu

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego

Cena lokalu po zastosowaniu bonifikaty

Wartość ułamkowej części gruntu

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego po zastosowaniu bonifikaty

Opłata roczna  z tytułu użytkowania wieczystego

1.

Końskie,
ul. Polna 4c

działka nr 4825/12

Kw 16476

0,0846 ha

34,78  

58.700,00 zł

11.740,00 zł

1.300,00 zł

63,96 zł

15,99 zł

2.

Końskie

ul. Hubala 12-13

działka nr 6212

Kw 17264

0,1095 ha

48,80 m²

79.100,00 zł

15.820,00 zł

1.900,00 zł

93,48 zł

23,37 zł

3.

Końskie

ul. Hubala 5

działka nr 6214

Kw 8256

0,0833 ha

46,16 m²

76.400,00 zł

15.280,00 zł

2.600,00 zł

127,92 zł

31,98 zł

 

  Wyliczona I opłata z tytułu wieczystego użytkowania oraz opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania zawierają 23% podatku VAT

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/02/16 09:36:16
Redaktor: Administrator