Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Stwórz plac zabaw dla naszego miasta swojego miasta

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na Opracowanie Koncepcji  Urbanistyczno – Architektonicznej  pn.

„Ogródek Jordanowski” – Miejsce Zabawy i Rekreacji
dla dzieci i młodzieży

Konkurs polega na stworzeniu koncepcji zagospodarowania terenu działki rekreacyjnej przeznaczonej na budowę placu zabaw.

Celem konkursu jest wybór najciekawszej koncepcji, która będzie podstawą
do sporządzenia projektu budowlanego oraz nagrodzenie wizualizacji

bezpiecznych, ciekawych, funkcjonalnych i oryginalnych placów zabaw.

Warunki uczestnictwa:

Należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z charakterystyką koncepcji
oraz projekt w formie rysunkowej zawierający rzut i wizualizację w 3D

(można przygotować  2, 3 wersje koncepcji)

Najciekawsze koncepcje zostaną nagrodzone:

I     – 3000  

II   - 2000  

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie

Szczegóły określa regulamin.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Końskich.

Ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

Termin składania ofert do 31 sierpnia 2012r

 


 

Pliki do pobrania:
       2012p15_zalaczniki.zip

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/05/17 14:04:03
Redaktor: Administrator