Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr II/9/2011

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 20 kwietnia 2011 roku

 

 

 

w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

 

 

Na podstawie § 8 ust. 3 i § 11 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Związku stwierdza, że:

 

§ 1. Członek Zgromadzenia Pani Łukomska Dorota w wyniku tajnego głosowania została wybrana wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                          Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                       Tomasz Słoka

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/05/31 09:50:53
Redaktor: Administrator