Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z 2010 roku


UCHWAŁA NR XXI/11/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 22 października 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2010rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr XX/10/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/6/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego Staropolskiego Związku Gmin i Miast.  więcej >


UCHWAŁA Nr XX/9/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/5/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/8/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2010 rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/7/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/3/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie realizacji w 2010 roku programu „ Ekolog 6 „  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/6/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego Staropolskiego Związku Gmin i Miast.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/5/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast oraz rodzaju i szczegółówości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budzetu.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/4/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2009 rok.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/3/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie: realizacji w 2010 roku programu „ Ekolog 6 „  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/2/2010 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2010 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XVIII/1/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: szczegółowości uchwalania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/10/25 10:47:38
Redaktor: Administrator