Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 4/07

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 23 marca 2007r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej dla poszczególnych członków Związku.

 

            Na podstawie § 10 ust. 8 oraz § 27 ust.1 i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się wysokość składki na 2007 rok dla poszczególnych członków Związku w sposób następujący:

 

·                    Gmina Fałków                                    1 551 zł

·                    Gmina Gowarczów                             1 455 zł

·                    Gmina Końskie                                 11 447 zł

·                    Gmina Radoszyce                               2 882 zł

·                    Gmina Ruda Maleniecka                     1 045 zł

·                    Gmina Słupia                                         101 zł

·                    Gmina Smyków                                  1 146 zł

·                    Gmina Stąporków                               5 727 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                    Tomasz Słoka

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 14:44:31
Redaktor: Administrator