Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 8/05

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 17 maja 2005r.

 

w sprawie: trybu przekazania przez Gminy – członków Staropolskiego Związku Gmin i Miast kwot przeznaczonych na realizację programu „Ekolog”.

 

Na podstawie § 10 ust. 7 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

§ 1. W celu  finansowego zabezpieczenia przebiegu realizacji programu „Ekolog” zobowiązuje się członków Związku do przekazaniu określonych niżej kwot na konto Związku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2005 roku.

 

·                    Gmina Fałków                                  30 000.00 zł

·                    Gmina Gowarczów                           24 000.00 zł

·                    Gmina Końskie                                 82 500.00 zł

·                    Gmina Radoszyce                             30 000.00 zł

·                    Gmina Ruda Maleniecka                   22 500.00 zł

·                    Gmina Słupia                                    24 000.00 zł

·                    Gmina Smyków                                19 500.00 zł

·                    Gmina Stąporków                             24 000.00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Krzysztof Obratański

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 13:22:31
Redaktor: Administrator