Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr 3 /2011

 

Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.

 

 

            Na podstawie art. 266 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd SZGiM uchwala, co następuje:

 

 

 

§1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Przedkłada się informację, o której mowa w §1 Zgromadzeniu SZGiM i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

 

§3. Uchwała  wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                     Przewodniczący Zarządu

 

                                                                                            Michał Cichocki

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/09/14 14:16:50
Redaktor: Administrator