Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 5/06

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 25 maja 2006r.

 

w sprawie: trybu przekazania przez Gminy – członków Staropolskiego Związku Gmin i Miast kwot przeznaczonych na realizację programu „Ekolog – BIS”.

 

Na podstawie § 10 ust. 7 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

§ 1. W celu  finansowego zabezpieczenia przebiegu realizacji programu „Ekolog” zobowiązuje się członków Związku do przekazaniu określonych niżej kwot na konto Związku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2006 roku.

 

·                    Gmina Fałków                                    22 500.00 zł

·                    Gmina Gowarczów                             22 500.00 zł

·                    Gmina Końskie                                   52 500.00 zł

·                    Gmina Radoszyce                               22 500.00 zł

·                    Gmina Ruda Maleniecka                     27 000.00 zł

·                    Gmina Słupia                                      18 000.00 zł

·                    Gmina Smyków                                  22 500.00 zł

·                    Gmina Stąporków                               22 500.00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Tomasz Słoka

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 13:59:31
Redaktor: Administrator