Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr I/1/2011

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich

z dnia 20 stycznia 2011 roku

 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

 

 

Na podstawie § 8 ust. 3 i § 11 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenie Związku stwierdza, że:

 

§ 1. Członek Zgromadzenia Pan Tomasz Słoka w wyniku tajnego głosowania został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                              Tomasz Słoka

 

 

Uzasadnienie

 

 

Mając na uwadze postanowienia zawarte w § 8 ust. 3 Statutu Związku stwierdzające, że kadencja organów Związku pokrywa się z kadencją rad gmin, koniecznym jest przeprowadzenia wyborów władz Związku na nową kadencję.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/05/31 09:22:38
Redaktor: Administrator