Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 2/05

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 7 lutego 2005r.w sprawie: ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej dla poszczególnych członków ZwiązkuNa podstawie § 10 ust. 8 oraz § 27 ust.1 i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:§ 1. Ustala się odpowiednio wysokość składki na 2005 rok dla poszczególnych członków uwzględniając liczbę mieszkańców poszczególnych gmin wg stanu na 31.12.2004 roku:

  • Gmina Fałków 1 050.00 zł

  • Gmina Gowarczów 989.40 zł

  • Gmina Końskie 7 673.80 zł

  • Gmina Radoszyce 1 942.80 zł

  • Gmina Ruda Maleniecka 706.60 zł

  • Gmina Słupia 749.00 zł

  • Gmina Smyków 757.60 zł

  • Gmina Staporków 3 854.20 zł§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                    Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

                                                                                    Tomasz Słoka


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/04/18 11:33:08
Redaktor: Administrator