Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając w oparciu o przepisy zawarte w art. 14 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) informuje, że za II kwartał 2008 r. wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan na 2008 r.                                                          - 76 767 766,00 złotych

Wykonanie za II kwartał 2008 r.                              - 36 292 308,06 złotych

WYDA TKI

Wydatki ogółem:

Plan na 2008 r.                                                            - 83 857 766,00 złotych

Wykonanie za II kwartał 2008 r.                                - 29 177 091,97 złotych,

w tym:

-  wydatki bieżące

Plan na 2008 r.                                                            -58 051 132,00 złotych

Wykonanie za II kwartał 2008 r.                                - 27 597 083,78 złotych

-  wydatki majątkowe

Plan na 2008 r.                                                            - 25 806 634,00 złotych

Wykonanie za II kwartał 2008 r.                                -   1 580 008,19 złotych

Planowany deficyt                                                    -   7 090 000,00 złotych

Nadwyżka za II kwartał 2008 r.                              -   7 115 216,09 złotych

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/10/13 08:46:23
Redaktor: Administrator