Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Budżet na rok 2011

 

 

 

Uchwała Nr 104/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 października 2011 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Końskie  więcej >


Uchwała Nr 100/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Końskie za I półrocze 2011 r.  więcej >


Uchwała Nr 9/1/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Uchwala Nr 98/11/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 -2016 Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Uchwala Nr 97/11/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Końskie na 2011 rok  więcej >


Uchwała Nr 96/II//2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok  więcej >


Zarządzenie Nr 330/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 329/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/11/17 10:04:12
Redaktor: Administrator