Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Zabytki

Ponad 250-letnia historia miasta Końskie pozostawiła swoje ślady w postaci licznych
i cennych zabytków.

Do najciekawszych zaliczyć należy.

 • zespół pałacowo-parkowy wybudowany w drugiej połowie XVIII wieku, przez Jana Małachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, rozbudowany w XIX wieku przez Tarnowskich. Obiekt składa się z pięknego rozległego parku i stylizowanych budowli. Wśród nich na uwagę zasługują: oranżeria egipska, świątynia grecka,
  2 skrzydła pałacowe, glorietta, altana ogrodowa, ogrodzenie z basztami i kapliczka. Obecnie w budynkach tych mieszczą się siedziby władz samorządowych miasta
  i gminy oraz powiatu , a także dom kultury i biblioteka.
 •  zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja, wybudowany w latach 1492-1520, przebudowany w XIX, a następnie w XX wieku. Oprócz kościoła
  w skład zespołu wchodzi plebania oraz ogrodzenie z bramkami.
 • układ urbanistyczny rynku z przyległymi ulicami, domy z XVIII i XIX wieku
  z portalami kamiennymi i bramami. 

Ze 124 obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy na szczególną uwagę zasługują cenne zabytki przemysłu z okresu staszicowskiego.

 • zespół walcowni i pudlingarni w Sielpi, obecnie Muzeum Techniki NOT.Wśród wielu unikalnych maszyn i urządzeń znajduje się tu system kanałów wodnych wraz
  z działającym do dziś kołem wodnym o średnicy 8 metrów. Obok muzeum znajduje się dawne osiedle fabryczne.
 • kuźnica wodna w Starej Kuźnicy obecnie Muzeum Techniki NOT z XVIII i XIX wieku. Unikalny zabytek techniki, kompletna kuźnia wodna z urządzeniami charakterystycznymi dla techniki XVIII wieku. Duży młot, miechy, piec i stare urządzenia kowalskie. Zachowany cały układ wodny.

Warto też zobaczyć:

 • zespół klasztorny Bernardynów w Kazanowie, w skład którego wchodzą: kościół parafialny z XVII wieku, dzwonnica murowana, klasztor z XVII wieku, ogrodzenie
  z bramkami i drewniana plebania z 1925 roku.
 • dwór o charakterze obronnym z 1630 r w Modliszewicach, odbudowany , w stanie surowym. Położony na wysepce otoczonej fosą. Obecnie własność WODR
  w Modliszewicach.
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:53:05
Redaktor: Administrator