Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Wartość brutto środków trwałych w tyś. zł (stan na koniec 2002 r.)

 

Ogółem                                                  44.980

         w tym

grunty                                                    14.658

budynki i lokale                                        3.374

obiekty inżynierii lądowej i wodnej        24.593

maszyny i urządzenia techniczne                635

środki transportu                                      1.103

pozostałe środki trwałe                               617

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/02/16 14:03:25
Redaktor: Administrator