Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Wartość brutto środków trwałych w tyś. zł (stan na koniec 2003 r.)

 

Ogółem                                                  43.411

         w tym

grunty                                                    14.507

budynki i lokale                                        3.445

obiekty inżynierii lądowej i wodnej        23.291

maszyny i urządzenia techniczne                481

środki transportu                                      1.089

pozostałe środki trwałe                               598

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/02/16 14:04:46
Redaktor: Administrator