Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów  więcej >


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  więcej >


Komisja Prawa i Praworządności  więcej >


Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska  więcej >


Komisja Rewizyjna  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:52:41
Redaktor: Administrator