Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta - rok 2003

Burmistrz Miasta i Gminy Krzysztof Obratański  więcej >


Zastepca Burmistrza Jerzy Rąbalski  więcej >


Zastępca Burmistrza Józef Duda  więcej >


Sekretarz Miasta i Gminy Maria Kucharska  więcej >


Skarbnik Miasta i Gminy Zdzisław Wolski  więcej >


Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Maria Faraś  więcej >


Naczelnik Wydziału Inwestycji Janusz Szociński  więcej >


Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Marek Wojciechowski  więcej >


Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Jerzy Zieliński  więcej >


Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy Grażyna Bednarek  więcej >


Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Antoni Wiktorowicz  więcej >


Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Niewęgłowska-Ziomek  więcej >


Kierownik Referatu w Wydziale Finansowym Stanisława Gierczyńska  więcej >


Inspektor d/s podatków w Wydziale Finansowym Danuta Milcarz  więcej >


Inspektor w Wydziale Finansowym Jacek Boba  więcej >


Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego Iwona Zapała  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:53
Redaktor: Administrator