Miasto i Gmina Końskie

szukaj >


Burmistrz - Krzysztof Marek Obratański  więcej >


Zastępca Burmistrza - Jerzy Grzegorz Rąbalski  więcej >


Zastępca Burmistrza - Dariusz Kowalczyk  więcej >


Sekretarz - Maria Stanisława Kucharska  więcej >


Zastępca skarbnika - Grażyna Stanisława Bednarek  więcej >


Naczelnik Wydziału Inwestycji - Maria Jolanta Faraś  więcej >


Kierownik referatu - Stanisława Gierczyńska  więcej >


Inspektor d/s podatków - Danuta Milcarz  więcej >


Inspektor - Ewa Stanisława Słowik  więcej >


Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Antoni Bogdan Wiktorowicz  więcej >


Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Grunatami - Marek Wojciechowski  więcej >


Podinspektor Urząd Stanu Cywilnego - Iwona Ewa Zapała  więcej >


Naczelnik Wydziału Spraw Oywatelskich - Jerzy Janusz Zieliński  więcej >


Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Niewęgłowska - Ziomek  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/05/30 11:19:28
Redaktor: Administrator