Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej
ul. Armii Krajowej 5
26-200 Końskie

tel/fax (041) 375-47-00, 375-47-10 ogłasza:

 

Przetarg nieograniczony

Na sporządzenie wniosku do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania w dwóch kotłach typu WLM-25.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wykonywali w okresie ostatnich trzech lat prace analogiczne do przedmiotu zamówienia.

 

1. Termin realizacji zamówienia do 31 lipca 2005r.

 

2. Składane oferty powinny odpowiadać szczegółowym warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w biurze Zakładu Energetyki Cieplnej za cenę 20,00 zł. + VAT lub za pośrednictwem poczty za zaliczeniem.

 

3. Uprawnione do kontaktu z oferentami są Pani Ewa Majkrzak lub Pan Janusz Szcześniak tel. (041) 375-46-90 poniedziałek - piątek, w godzinach 800 - 1400.

  

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/01/21 07:50:45
Redaktor: Administrator