Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

 

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na

 

Dowóz koksu 118t i węgla 34t do placówek oświatowych - szkoły i przedszkola znajdujące się na terenie gminy Końskie na sezon zimowy 2004/2005.

 

Ilość dowozu koksu i węgla do poszczególnych placowek oświatowych została określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację można odebrać w biurze Zespołu Placowek Oświatowych w Końskich ul. Partyzantów 1 w godz. 830 - 1530.
Upoważniona osoba do kontaktu telefonicznego (tel. 372 37 94) jest Ryszard Grochala.
Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert w terminie do dnia 15.10.2004 r. do godz. 1000 w biurze ZOPO.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 15.10.2004 r. o godz. 1030 w biurze ZOPO w obecności oferentów.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/09/30 08:03:02
Redaktor: Administrator