Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

  Urząd Miasta i Gminy w Końskich  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. "Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Końskie" została wybrana oferta
Biura Projektowo Badawczego PRO EKO s. c.
15 - 668 Białystok, ul. Upalna 2/2.

      Wartość przyjętej oferty wynosi 164 700,00 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:20
Redaktor: Administrator