Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na olejową oraz pomieszczeń magazynowych i socjalno – sanitarnych przy budynku szkoły podstawowej
w Dziebałtowie Nowym” na wykonawcę została wybrana firma:


HYDROGAZ Krzysztof Dębowski
26 –200 Końskie, ul. Kołłątaja 5/1.

 

Wartość wybranej oferty wynosi: 188 997,71 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 71/100)

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:42
Redaktor: Administrator