Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę asfaltowych nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu Królewskie w Końskich” na wykonawcę zostało wybrane:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji
„HYDROMEL” sp. z o. o. 26 –200 Końskie, ul. Piłsudskiego 156 A.

Wartość wybranej oferty wynosi: 2 836 368,33 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i 33/100)

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:48
Redaktor: Administrator