Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Remont ogrodzenia parku miejskiego od ulicy Sportowej w Końskich” na wykonawcę zostało wybrane:

 

Koneckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.

26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 3.

 

Wartość wybranej oferty wynosi: 4 847,71(słownie: cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych i 71/100)

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:54
Redaktor: Administrator