Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich i n f o r m u j e, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dokończenie budowy hali sportowej przy zespole oświatowym w Stadnickiej Woli” na wykonawcę została wybrana firma WIKTOR sp. j. Piotr Machalewski Witold Świtkowski 97-500 Radomsko, ul. Kolejowa 8.

 

Wartość wybranej oferty wynosi: 2 686 563,24 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i 24/100)

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/08/05 12:39:36
Redaktor: