Miasto i Gmina Końskie

szukaj >


 


 

                Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego /poniżej 60 000 EURO/ na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich” na wykonawcę robót został wybrany

 

Zakład Ogólnobudowlany „BORTOM BT”

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Dworcowa 1/15c.

 

Wartość wybranej oferty – 55.928,69 zł.

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i 69/100).


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/08/18 09:07:17
Redaktor: Administrator