Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego /poniżej 60 000 EURO/ na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Końskich” na wykonawcę robót zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO“

26-200 Końskie ul. Zielona 7.

 

Wartość wybranej oferty – 40.603,45 zł.

(słownie: czterdzieści tysięcy sześćset trzy złote i 45/100).

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/08/18 09:09:01
Redaktor: Administrator