Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich i n f o r m u j e, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę asfaltowych nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu Królewskie w Końskich” na wykonawcę została wybrana firma MITEX S.A. 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 65

Wartość wybranej oferty wynosi: 3 416 493,63 zł (słownie: trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 63/100)

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/08/27 10:24:00
Redaktor: