Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich  i n f o r m u j e, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu na budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Południowej w Końskich" na wykonawcę został wybrany Zakład Ogólnobudowlany „BORTOM BT” 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dworcowa 1/15c.


Wartość wybranej oferty wynosi 126 982,82 zł  (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i 82/100).

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/08/30 14:49:04
Redaktor: