Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

        

 

          Urząd Miasta i Gminy w Końskich i n f o r m u j e, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na

„Budowę asfaltowych nawierzchni ulic w Stadnickiej Woli i części Izabelowa”

na wykonawcę zostało wybrane

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMO 26 – 200 Końskie ul. Zielona 7.

 

Wartość wybranej oferty wynosi: 1 590 649,59 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i 59/100)

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/09/02 09:33:36
Redaktor: