Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

         Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. "Zakup
i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Końskich” na dostawcę tuszy i tonerów tj. części zamówienia określonej w zał. nr 1 zostało wybrane BIURO MARKET Leszek Kulina sp. j. 25-346 Kielce, ul. Zagórska 118 za kwotę 10 050,88 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt złotych i 88/100), natomiast na dostawcę papieru i artykułów papierniczych (zał. nr 2), galanterii papierniczej

(zał. nr 3) i przyborów do pisania i galanterii biurowej (zał. nr 4) wybrano BIURO MARKET plus 25-520 Kielce, ul. Targowa 18 za kwotę:

zał. nr 2 – 10 589,12 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 12/100), zał. nr 3 – 7 128,17 zł (słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 17/100), zał. nr 4 – 3 453,04 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote i 04/100).

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:21
Redaktor: Administrator