Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu na budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Południowej w Końskich" na wykonawcę został wybrany Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Leszek Kania 26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 152 a. Wartość wybranej oferty wynosi 98 794,05 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i 05/100).

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/09/10 14:38:01
Redaktor: