Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę asfaltowej nawierzchni ulicy Leśnej w Końskich wraz z odwodnieniem i oświetleniem” na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMO

26 – 200 Końskie ul. Zielona 7.

 

Wartość wybranej oferty wynosi: 3 937 802,81(słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwa złote i 81/100)

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/09/28 09:32:51
Redaktor: Administrator