Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie” na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo MAN

Kosów 55 k/Radomia 26-624 Kowala Stępocina.

 

Wartość wybranej oferty wynosi 51 240,00 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 00/100).


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/09/28 09:34:41
Redaktor: Administrator