Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 


Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zostali wybrani następujący wykonawcy:

Zadanie nr 1 – Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. Kieleckiej
w Nieświniu –

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PTAKO”

26-434 Gielniów Lelitek 8

za kwotę 15 974,75 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote
i 75/100)

Zadanie nr 2 – Dobudowa oświetlenia drogowego w mieście Końskie przy skrzyżowaniu ulic: Spacerowej – droga krajowa nr 42 i Zachodniej –

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA” Marek Szczepanik Włodzimierz Synowiec

26-200 Końskie, ul. Targowa 17

za kwotę 16 443,42 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote
i 42/100).
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/05 12:46:35
Redaktor: Administrator