Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zimowe i letnie utrzymanie zieleni i terenów przyległych (place, chodniki) w mieście Końskie w okresie od 01 grudnia 2004 r. do 30 listopada 2007 r.” na wykonawcę zostało wybrane

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MIRMAR” Małgorzata Jodłowska 96-300 Żyrardów, ul. Choińskiego 6.

Wartość wybranej oferty wynosi 731 880,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i 00/100).

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/19 14:47:58
Redaktor: Administrator