Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę klatki schodowej i zainstalowanie dźwigu platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych w budynku dzierżawionym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Południowej 1 w Końskich”

na wykonawcę została wybrana

 

Firma Handlowa „ARTMED” J. Sienkiewicz A. Kęsy

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Barlickiego 4.

 

Wartość wybranej oferty wynosi: 113 590,73 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 73/100)

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/23 12:18:28
Redaktor: Administrator