Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. "Opracowanie projektu przebudowy kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie" na wykonawcę zostało wybrane
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe INSBUD
26-200 Końskie, ul. Staszica 1
za kwotę 6.710,00 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100).

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:22
Redaktor: Administrator