Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę postępowania na „Letnie utrzymanie grobów i mogił wojennych znajdujących się na terenie cmentarza parafialnego w Końskich w latach 2004 - 2006" na wykonawcę zostało wybrane

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.

26-200 Końskie, ul. Łazienna 8.

Wartość wybranej oferty wynosi 11 504,64 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset cztery złote i 64/100).


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:42
Redaktor: Administrator